Deze pagina bevat je geselecteerde mop en de categorie waarop je geklikt hebt.


school
Waarom gaan de ouders naar hun werk? Ze hebben geen zin in school. p.s. buiten de leerkrachten

Stem hier!
moppen per categorie
frisse
juf
Ezel
school
De juf en het wasmachine