Deze pagina bevat je geselecteerde mop en de categorie waarop je geklikt hebt.


verstopertje
donderop en verstand waren verstoppertje aan het spelen verstand klimt in een boom en donderop staat een eindje verderop.opeens komt er een man aan en die vraagt:hoe heet je jongen, donderop: donderop meneer. meneer: wat zeg je ?donderop meneer. meneer: jongetje als je dat nog een keer zegt haal ik de politie,hoe heet je?donderop meneer. meneer:maar jongen waar zit je verstand? donderop:in de boom meneer.

Stem hier!
moppen per categorie
Boeren
slager
Jantje
maagpijn
verstopertje
bananenschil